Gå til sidens hovedinnhold

Om vern og bruk av Gruveåsen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er et sterkt engasjement i saken om en mulig utvidelse av barskogvernet i Barmen. Noen er veldig for et utvidet vern, mens andre er bekymret for konsekvensene av hva en utvidelse av verneområdet vil innebære. Kommunen har en rolle som offentlig planmyndighet og skal sikre at alle hensyn tas med i den totale vurderingen i store saker som dette vernearbeidet. Vi har også et koordinerende ansvar for at berørte parter blir hørt i saker som dette. Så er det ikke hos kommunen det siste ordet ligger.

I leserinnlegg fra Naturvernforbundet 9. februar er det fremlagt påstander som kan være verdt å kommentere for å rydde av veien mulige misforståelser. Kongsberg kommune leverte en uttalelse til Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) 30. april 2020. Denne uttalelsen ble i forkant av innsendelse behandlet i Utvalg for Miljø og Utvikling (UMU).

17. desember oversendte Kongsberg kommune uttalelser fra Kongsberg Næringsforum og fra Kongsberg skisenter med kommunens kommentarer iht gjeldende samfunnsdel i vår kommuneplan. Kommunen har ikke gitt tilslutning til utbygging eller andre tiltak som måtte være i strid med gjeldende kommuneplan, eller gjeldende reguleringer. Innspill fra ulike aktører, også innenfor reiselivs- og besøksnæring er viktig for Statsforvalteren å ta med i den helhetlige vurderingen de skal gjøre når de fremmer forslag om nytt verneområde, og avgrensningene av dette. Kongsberg kommune venter et nærmere utredet planforslag fra Statsforvalteren vedrørende utvidelse av Barmen verneområde. Kommunen er ikke forespeilet noen konkret dato for når Statsforvalteren vil ha et høringsdokument klart til behandling. Når det foreligger vil selvsagt ordfører sørge for at den får politisk behandling i kommunens demokratisk valgte organer.

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.

Kommentarer til denne saken