Et tydelig signal på at man har gått tom for argumenter, er når man begynner å beskylde andre personer og partier om at de «snakker ned Kongsberg». Hvilke intensjoner er det man tillegger sine medmennesker med en slik betegnelse?

Jeg har vel aldri møtt et menneske som med viten og vilje ønsker at Kongsberg skal bli et verre sted å bo i eller at kommunen skal bli et mindre attraktivt sted? Vi er mange som eksempelvis eier aksjer i industriselskapene på Kongsberg og er klart opptatt av at disse har et godt omdømme, både for å sikre veksten og arbeidsplassene. Et eksempel på billig retorikk og polemikk fra mange av Kongsberglistas motstandere og også fra Lp var rødmedebatten i etterkant av uttalelsen om Kongsberg som universitetsby. Tror man virkelig at denne uttalelsen kom fordi man ønsker å «snakke ned» Kongsberg?

Nei, den kom fordi noen i spesielt Kongsberglista ønsker å gjøre noe aktivt for å øke attraktiviteten til Campus Kongsberg ved å løfte diskusjonen opp på et plan hvor man kan diskutere praktiske tiltak og kunnskapsbaserte løsninger.
La oss slutte med denne formen for vertikalsnakking og enkel polemikk og heller fokusere på gode tiltak for faktisk å bygge et enda bedre omdømme for Kongsberg.

Når det gjelder vårt navn og vårt fokus på utvikling av attraktivitet, så vil jeg gjerne få minne om hvordan Kongsberglista i inneværende periode har kjempet fram to svært viktige prosjekter for kommunen i tiden som kommer;

1) Byutviklingsprosjektet, hvor vi ønsker størst mulig involvering av kommunens innbygger til å få etablert en helhetlig plan, en masterplan, for hvordan byen skal utvikle seg i årene fremover.

2) Vekst i Kongsberg-prosjektet, hvor også Arbeiderpartiet raskt ble med. I tillegg må nevnes at vi har vært en sterk pådriver til å få ansatt en egen strategi- og omdømmesjef. Og hva med den nye oppmerksomheten rundt spesielt Gruveåsen og det å ta vare på «Kongsberg sjela»?

Kongsberglista er blitt beskyldt for å være imot utvikling. Selvsagt er vi ikke det, men vi er opptatt av å styre utviklingen mot en ønsket retning i stedet for en «veien blir til mens vi går» utvikling og med en mangel på helhetstenkning som preger mange av de andre partiene.

I stedet for å beskylde oss for å kutte hånda på styringsrattet og vertikalsnakke Kongsberg ned, gi oss heller kreditt for det arbeidet vi gjør for Kongsberg og støtt oss i vårt målrettede og prosjektorienterte arbeid mot å videreutvikle kommunen til en av Norges beste å bo Derfor: Stem Kongsberglista 9.september. Godt valg!