Onsdag 17. februar er det Askeonsdag, en dag som markerer inngangen til fastetiden. Denne onsdagen inviterer Kongsberg kirke til digital kulturkveld.

– Siden det er Askeonsdag denne dagen vil vi fokusere litt ekstra på noen av de fine salmene som hører fastetiden til, sier sogneprest Reidar Aasbø, og fortsetter - Har du en salme du ønsker å høre, så ønsker vi å høre fra deg.

Kulturkvelden vil være digital og streames via kirkens nettsider og YouTube-kanal. Sendingen starter kl. 18:00 og vil vare i underkant av 1 time.

– Vi har fått anledning til å jobbe litt ekstra digitalt de siste månedene, og skal streame kulturkvelden selv, sier Reidar.

– Dette er noe vi ofte gjør for dåpsfamilier som ikke kan ha så mange familiemedlemmer og venner i kirken som de skulle ønske.

I forkant av og under kulturkvelden vil det være mulig å ønske seg en salme fra norsk salmebok.

– Det trenger heller ikke å være en Fastesalme du ønsker deg - vi spiller så mange salmer vi rekker, sier kantor Matthias Anger som sitter ved flygelet denne onsdagen.

Du kan ønske deg en salme ved å sende navnet på salmen på SMS, epost eller Vipps til Kongsberg kirke. Se mer info på kirkens nettsider kirken.no/kongsberg.

– Du kan også kontakte en av oss som jobber på kirkekontoret i forkant av onsdagen og melde inn ditt ønske, sier Matthias.

– Har du lyst til å si/skrive noe om hvorfor du ønsker deg akkurat den salmen er det helt i orden, men det er ikke noe krav, avslutter han.