– Hovedgrunnen for samarbeidet er et felles ønske om å ivareta beredskap, utbygge fiber, sikre og skape nye arbeidsplasser, skape vekst og utvikling i Numedal, sikre lokalt eierskap, samt styrke dagens virksomhet i kraftnettet, opplyser John Melvin Tveiten, styreleder i Rollag Elverk og Bjørn Solheim, styreleder i Uvdal Kraftforsyning.

Kommunikasjonssjef i Glitre Energi, Ragnhild Ask Connell, sier hun gleder seg veldig og at samarbeidet om et felles energiselskap er kjempespennende.

Ønsker å samarbeide med alle Numedalskommunene

Glitre Energi og Rollag Elverk har allerede signalisert at de ønsker å samarbeide. Nå blir også Uvdal Kraftforsyning med på samarbeidet. Målet er å også få med seg Flesberg Elektrisitetsverk til en felles løsning for alle Numedalskommunene.

Alle får beholde jobbene

Alle medarbeidere skal beholde jobben, og ingen må flytte arbeidssted.

– Det legges opp til at et Numedal Energi vil ha en modell med oppmøtesteder i Uvdal, Rollag/Veggli og eventuelt Flesberg som før, opplyser Ragnhild Ask Connell i Glitre Energi.

Glitre Energi er planlagt inn på eiersiden, som en minoritetseier.

– Samarbeidet mellom Numedal Energi og Glitre Energi vil gi nye oppgaver og flere arbeidsplasser i hele Numedal. Med Glitre Energi på eiersiden, og som en samarbeidspartner, vil Numedal Energi få tilgang på kompetanse, utvikling, ressurser og kapital, sier Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi.

Han legger til at det er viktig for Glitre Energi at lokalt eierskap beholdes.

– Vi ønsker å få til et godt partnerskap mellom Numedal Energi og Glitre Energi, samtidig som man beholder lokalt eierskap i Numedal. Glitre Energi eier flere anlegg i Numedal i dag, og dette gir et godt grunnlag for å bruke kompetanse og ressurser på tvers av selskapene, sier han.

Planlegger nytt selskap

Numedal Smart Innovasjon er et nytt selskap under planlegging. Målet med selskaper vil være å utvikle nye løsninger rettet mot hyttemarkedet. Selskapet er tiltenkt å få 25 millioner kroner i startkapital.

Fakta

Rollag Elverk

  • Rollag Elektrisitetsverk er et selskap med åtte ansatte i Rollag kommune. Selskapet ble etablert i 1947 som et lutelag. Selskapsformen har endret seg gjennom årene, og fra 1.1.2020 ble selskapet omdannet til et aksjeselskap. Virksomhetene – nett, kraftomsetning, og fiber er vertikalintegrert i driften. Selskapet er lokalt eid, og har kontorer i Rollag sentrum.

Uvdal Kraftforsyning

  • Uvdal Kraftforsyning SA er et samvirkeforetak med 11 ansatte, som er eiet av fastboende medlemmer i Uvdal. Selskapet ble stiftet som et andelslag 27 desember 1945. Selskapet drifter, bygger ut og vedlikeholder kraftnett og fiber i sitt konsesjonsområde fra Hol i nord til Smådøl i sør. Selskapet eier 25 % av Numedal Fiber (NUFI), og har kontorer i Uvdal.

Glitre Energi

  • Glitre Energi eier, utvikler og drifter infrastruktur basert på vannkraft. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn. Glitre Energi AS eies av Drammen kommune og 19 kommuner (inkludert Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner) i tidligere Buskerud fylke gjennom selskapet Vardar, med 50 prosent eierandel hver.