MANDAG 11.9 MÅ VALGET TAS, OG INNBYGGERNE I NORE OG UVDAL MÅ TA ET HISTORISK VALG SOM VI HÅPER FÅR RINGVIRKNINGER I HELE VÅR FANTASTISKE KOMMUNE.

· ØNSKER INNBYGGERNE OG NÆRINGSLIV FORUTSIGBARE STRØMPRISER?

- Da må vi bruke konsesjonskraften til det den er ment for, at den skal komme kommunens innbyggere, næringsliv og fritidsboligeiere til gode gjennom lave og forutsigbare strømpriser.

· ØNSKER INNBYGGERNE AT UNGDOM OG ELDRE VOKSNE SKAL FÅ ARBEID I NORE OG UVDAL?

- Da må vi legger til rette for utvidelse av eksisterende og ny industri.

Dette ved å bruke mer av den konsesjonskraften som i dag overføres til fylket.

Da får kommunen inntekter på kraft som de aldri har hatt og ny industri vil da ønske å etablere seg i kommunen. Dette ved å tilby langsiktig og forutsigbar kraftpris. Kommunen vil også få inn mer skattepenger fra bedriftene og ansatte i bedriftene.

ØNSKER INNBYGGERNE EN GOD ØKONOMISK TRYGGHET?

- Da må vi ha en grundig gjennomgang av økonomien i kommunen i en 10-års perioden fremover.

- Prioriter det som er viktig av tjenester som vi MÅ ha i kommunen og nødvendige innvesteringer.

- Tilrettelegge med næringsbygg for å ta imot renovasjon/kloakk og gjenbruksstasjon. Dette vil skape arbeidsplasser og være miljøvennlig ved å slippe lang transport.

- Avgifter SKAL være basert på selvkost

Prinsippet.

- Avgifter på vann/kloakk har økt veldig mye i 2023, men hva er årsaken.

- Det hjelper ikke at gjeldsgraden er lav, hvis kommunen ikke kan betjene nye store lån med rente i vekst og da kan Robeklista lure i det fjerne.

· ØNSKER INNBYGGERNE Å LIKEBEHANDLE ELDRE I HELE KOMMUNEN?

- Da må det bygges eldreboliger i Tunhovd.

- Opprette kommunalt eldreombud.

- Gi ut mat 365 dager i året.

· ØNSKER INNBYGGERNE Å HA TO BARNESKOLER I KOMMUNEN OG GOD SKOLE?

- Da må vi ta vare på Rødberg og Uvdal skole og kunne tilby skole i nærheten til innbyggere og næringsliv.

- Tilby etterutdanning til lærere i skolen mot at de får bindingstid etter ferdig utdanning.

- Ha kompetanse innen hele skoleverket for å bekjempe mobbing (begge veier) og styrke psykisk helse.

- Styrke HMS satsingen og forbedre avviksbehandlingen.

· For ungdomskolen vil vi tilby:

- Ta jegerprøven, valgfag.

- Opplæring i bruk av kart og kompass, valgfag.

- Mopedlappen, trafikalt grunnkurs, valgfag.

- Scooterlappen, valgfag.

·NUMEDAL VIDEREGÅENDE SKOLE.

- Opprette linjer som er tilpasset næringslivet i kommunen.

- Ta på alvor stoff som eventuelt kan befinne seg i kommunen.

· ØNSKER INNBYGGERNE GOD HELSE FOR ALLE OG ELDRE I KOMMUNEN?

- Da må vi ta bedre vare på leger som innbyggerne har tillit til og som vil være i kommunen.

- På sikt legge til rette for at alt innen helse legges til Bergtun omsorgssenter.

· ØNSKER INNBYGGERNE AT DET LEGGES TIL RETTE FOR ALL KULTUR I KOMMUNEN?

- Kanskje fokusere i nærheten av eksisterende ungdomsskole og idrettsanlegg. Hvis innbyggerne ønsker det.

· ØNSKER INNBYGGERNE EIENDOMSSKATT?

- Bygdelista ønsker ikke å innføre dette for private hus, hytter og bedrifter.

· ØNSKER INNBYGGERNE AT VI SKAL BYGGE BOLIGER FOR UNGDOM?

- Det kan tilrettelegges at ungdom kan kjøpe ut boligen på sikt ved at innbetalt leie blir fratrukket ved et eventuelt salg.

· ØNSKER INNBYGGERNE LIK BEHANDLING I HELE KOMMUNEN?

- Kommunen skal gå foran med et godt eksempel for å støtte næringslivet ved innkjøp av utstyr.

- Gi tilskudd og etableringslån for alle med like vilkår.

· ØNSKER INNBYGGERNE Å FÅ HELÅRSVEI OVER IMINGFJELL?

- Bygdelista har en dokumentarfilm som viser at bilen ikke er villreinens fiende.

Bygdelista er til for nærhet til folket og grasrota og vi må ha tæring etter næring.

Bygdelista er ingen GUD, men er folkes TJENERE og vil gjøre hverdagen enklere både for innbyggerne og næringslivet.

Bygdelista er et helt demokratisk parti i Nore og Uvdal kommune. Vi kumulerer ingen på lista og gir dermed ikke oss selv ikke en ekstra stemme. Hvis dere velgere ønsker å gi en eller flere av oss en ekstra stemme, ja da er det dere som bestemmer dette ved å sette kryss på stemmeseddelen ved den/de personer dere ønsker.

ER DETTE NOE FOR DEG SOM INNBYGGER I NORE OG UVDAL KOMMUNE, SÅ BRUK DIN STEMMERETT OG STEM BYGDELISTA

GODT VALG !