Ønsker rydding langs linja for å skape utsikt fra toget

Bane NOR har fått 200 millioner kroner fra Stortinget til ekstra vedlikehold av jernbanenettet i Norge, andelen til Sørlandsbanen skal gå til rydding av vegetasjon.