Etter mandagens generalforsamling i Flesberg Elektrisitetsverk AS/FE) konstaterer jeg at Flesberg kommune er i kraftig utakt med de øvrige eierne i FE. Hele 79 % av 240 avgitte stemmer ga tilslutning til at en fusjon med Rollag er veien å gå for å møte framtidas utfordringer.


Ordføreren var på generalforsamlingen opptatt av at denne saken ikke måtte skape splid blant folk, og at vi måtte kunne snakke sammen som voksne mennesker også etter dette. Det er jeg helt enig i. Flesberg Kommunestyre kan nå bidra til at det raskt skapes ro rundt saken.


I forbindelse med omdanningen av FE fra andelslag til aksjeselskap, ble det inngått en aksjonæravtale mellom Flesberg kommune og de øvrige aksjonærene. Denne forplikter Flesberg kommune til å stemme likt med flertallet på generalforsamlinger i FE. Etter mandagens generalforsamling vet vi at flertallet vil ha en fusjon med Rollag.
Jeg vil derfor oppfordre Flesberg Kommunestyre til å behandle denne saken på nytt, allerede i sitt møte på torsdag 13. februar. Ved å gi sin tilslutning til en fusjon med Rollag, noe Flesberg kommune uansett er forpliktet til iht. aksjonæravtalen, vil saken kunne avsluttes nå på en god måte.


Da det under generalforsamlingen på mandag ble kjent at Rollag hadde gitt sin tilslutning til en fusjon, ga ordføreren uttrykk for at han ble mistenksom. Det måtte jo bety at Rollag hadde fått et for god avtale. Men det kan også være en annen forklaring. Det kan hende at Rollag har evnet å heve blikket såpass at de ser at en fusjon med Flesberg vil være en stor fordel for begge partene. Sammen skaper vi et selskap med økt lønnsomhet, som igjen gir økte verdier for eierne. Og vi får et elverk som blir omtrent på samme måte som det vi kjenner fra de to el-verkene vi har i dag.