Ekstraordinær GF 31. mai og ordinær GF når fusjonen er gjennomført.

Etter eventuelt vedtak på EGF om sammenslåing med Midtkraft, gjenstår selve integreringsprosessen som trolig vil ta et par måneder. Når integreringsprosessen er gjennomført, fremstår FE som et selskap med helt andre oppgaver enn det nåværende FE.

Alle selskapets virksomheter er overført til det sammenslåtte Midtkraft/FE. FE blir dermed et selskap som kun har som oppgave å forvalte eventuelle utbytteutbetalinger, samt velge personer som skal representere FE i ulike bestemmende organ i det sammenslåtte Midtkraft/FE.

Dette betyr at når integreringsprosessen er ferdig, må det under alle omstendigheter holdes ny generalforsamling der:

– Nye vedtekter tilpasset den nye virksomheten vedtas

– Nytt styre velges

– person(er) som skal sitte i generalforsamlingen i Midtkraft/F velges

– kandidater m/vara til styret i Midtkraft/F nomineres

Det gjenværende selskapet, FE, får ikke ansatte og har ingen virksomhet. Derfor får styret helt andre arbeidsoppgaver enn i nåværende FE. Og det er naturlig å skifte ut hele styret samt redusere antall medlemmer.

Saken om sammenslåing er et svært omfattende tema. Styret ser det derfor som hensiktsmessig at tema for den ekstraordinære generalforsamling avgrenses til å omhandle sammenslåingssaken.

På den generalforsamlingen som må avholdes når integreringsprosessen er ferdig, blir hovedtema å fastsette regler og rammer for «nye FE». Samtidig vil virksomheten i «gamle FE» opphøre. Det er derfor naturlig at rammer og retningslinjer for «nye FE» besluttes på den siste ordinære generalforsamling i «gamle FE».

Fristen for å holde ordinær generalforsamling i aksjeselskap er forlenget med to måneder. Dermed passer det tidsmessig med den avsluttende generalforsamling når integreringsprosessen er sluttført.

På denne ordinære generalforsamlingen må det «legges en kabal» av personer som skal ivareta FE sine aksjonærers interesser i «nye FE» og det sammenslåtte FE/Midtkraft. Det er derfor naturlig at hele styret skiftes ut. Av dette følger også at det er naturlig at det sittende styret fortsetter fram til siste ordinære generalforsamling, som altså vil avholdes i løpet av maksimalt tre måneder.

Det har fremkommet påstander om at innkallingsfristen til den ekstraordinære generalforsamling den 31. mai er to uker. Det korrekte er at med den valgte transaksjonsmetoden kommer ikke bestemmelsene i aksjelovens Kap. 13 til anvendelse. Det er bestemmelsene i Kap. 5, sammenholdt med vedtektene som skal anvendes. Dvs. at innkalling skal være sendt innen en uke før møtet. Innkallingen ble postlagt 12 dager før møtedato.

De som fortsatt ikke har mottatt innkallingen i posten, kan kontakte Flesberg Elektrisitetsverk for å få oversendt innkallingen på mail eller for å hente en papirkopi.

På grunn av koronasituasjonen er det påmelding for fysisk fremmøte – se egen annonse om frister.