Kongsberghjelpa har et variert tilbud til voksne med rus- eller psykiske helseutfordringer, blant annet kurs, grupper, hjelpetelefon og individuelle samtaler. Alle innbyggerne kan ta kontakt selv og man trenger ikke henvisning fra lege.

De har hatt stor pågang de siste månedene.

Oppfølging etter 13. oktober

Noe av grunnen til den økte pågangen, er drapene i Kongsberg 13. oktober. Kongsberghjelpa fungerer også som kommunens psykososiale kriseteam på dagtid i ukedager og overtok derfor oppfølgingen av de berørte 14. oktober.

Rammede og berørte av hendelsen 13. oktober vil motta hjelp så lenge de har behov og ønsker dette, skriver seksjonsleder for Kongsberghjelpa, Anne Sissel Olson Hove i en mail til Laagendalsposten.

Svarer utenom telefontid

23. desember skrev ordfører Kari Anne Sand og rådmann Wenche Grinderud i en kronikk at det er " stort påtrykk til Kongsberghjelpa og at vi sørger for at alle får den hjelpen de trenger".

Gjennom julen har hjelpetelefonen til Kongsberghjelpa vært betjent mellom klokken 9 og 11. Til vanlig er telefonen betjent ukedager mellom klokken 9 og 13.

På spørsmål om Kongsberghjelpas tilbud dekker behovet som er nå, svarer Hove i en mail at utenom telefontid kan innbyggerne legge igjen beskjed på telefonsvarer, sende SMS, skrive mail etter benytte henvendelsesskjemaet som ligger på nettsiden. Hun legger til at alle henvendelser besvares så raskt som mulig.

Flere kurs

Hove opplyser at ordinær ventetid i Kongsberghjelpa er 14 dager, men at det finnes alternativer for de som synes ventetiden blir lang. Kommunen har noe som heter INTRO-kurs som går hver fredag mellom klokken 10 og 12 på Kongsberg rådhus.

Kursene er gratis og tar opp ulike temaer som kan hjelpe folk med å få det litt bedre.

– Temaene som gjennomgås på kursene er negative tanker og nedstemthet, bekymringer og angst, søvn, selvhevdelse og grensesetting. På kurset får man kunnskap omkring temaet den aktuelle dagen, for deretter å lære seg ulike mestringsstrategier og verktøy man selv kan gjøre for å få det bedre, forklarer Hove.

Det er foreløpig satt opp kurs fra 7. januar til 24. juni. For mer informasjon anbefaler Hove at man tar kontakt med Kongsberghjelpen.