Styret i Akershus Arbeiderparti har vedtatt at Viken skal bestå. Det er i så fall ikke i tråd med en god sosialdemokratisk politikk, nemlig å være nær folket.

Mandag 4. januar ble jeg med i et digitalt møte i Ullensaker Arbeiderparti. Den viktigste saken på møtet var om Viken fylke skulle oppløses.

Utgangspunktet for debatten var en konsekvensanalyse. Debatten var vanskelig fordi denne konsekvensanalysen var totalt ukjent for alle medlemmene. Kun styret hadde sett den. Min vurdering er at den åpenbart er skrevet av en teknokrat fra Høyre! Viken som fylke har virket i to år. Det er godt gjort å kunne spå om framtida med det som grunnlag for en nøktern og realistisk konsekvensanalyse.

Jeg tillot meg å spørre om det ikke var noen elementer av positivitet å oppløse Viken, for eksempel driftskostnader eller investeringskostnader, blant annet nytt administrasjonsbygg i Sandvika, men fikk ikke noe godt svar på det. Jeg prøvde også å få debatten inn på de politiske konsekvensene, men det var kun de økonomiske konsekvensene man ønsket å diskutere, og de var jo allerede bestemt i utredningen. Det er litt underlig at både Buskerud og Østfold vil gå konkurs hvis de blir opprettet igjen. Tross alt klarte begge fylkene seg bra fram til 2020!

Martin Kolberg sier i sin bok at store samfunnsbevegelser som har lykkes, er nødt til å forstå følgene av sin egen politikk, og fortsette utviklingen. Vi må ikke komme på kant med egne velgere, og folk i valg tar aldri feil. Han siterer også Bratteli: "Det viktigste i politikken er det samme som det viktige i livet. Det er at du har sjelefred. Men jeg må legge til to ting: Du må alltid slåss mot høyresida. Og så må du passe på beina dine.»

250.000 velgere vender ryggen til oss i januar. Oppslaget i Romerikes Blad at Ap i Akershus sier nei til å oppløse Viken vil ikke bringe flere velgere tilbake. Jeg har snakket med flere av våre velgere i Ullensaker, som hele tiden har trodd at vi står for å oppløse Viken når vi fikk ny regjering. Man behøver ikke å være statsviter for å skjønne dette. Partiledelsen bør ikke se bort ifra at en såkalt ustabil Ap/Høyre velger kan ha like stor forståelse som partilederen selv, for hva politikk dreier seg om.

Og denne saken er etter mitt skjønn politikk, ikke økonomi, og om vårt parti er troverdig i denne saken hvis vi går mot folkeviljen, og det våre velgere har trodd. Og ikke minst, vil dem vi samarbeider med i fylket tro på oss i framtida? Vennligst stem for oppløsning av Viken når saken kommer opp til realitetsbehandling i fylket.