Av de yrkesforberedende utdanningsprogrammene er det størst økning i søkertallene til første året på bygg- og anleggsteknikk sammenlignet med i fjor. Totalt er det 170 flere søkere nå, opplyser Kongsberg videregående skole i en pressemelding.

44 søkere hadde Vg1 Bygg- og anleggsteknikk ved Kongsberg videregående skole som sitt første ønske på søknaden ved søknadsfristen 1. mars. I tillegg har mange søkere i Kongsberg-området bygg- og anleggsteknikk som andre eller tredje ønske på søknaden.

Tre klasser

For å imøtekomme søkernes ønsker og arbeidslivets behov for arbeidskraft har fylkesrådet vedtatt å opprette en ekstra klasse ved Vg1 Bygg- og anleggsteknikk ved Kongsberg videregående skole.

Førstkommende skoleår blir det tre klasser med til sammen 45 elever.

– Det er behov for mer arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen. Ved Kongsberg videregående skole utvides tilbudet allerede til høsten. En vinn-vinn-situasjon for både bransjen og ungdommene, mener fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus (Ap).

– En gledens dag for Kongsberg

Ordførerkandidat for Kongsberg Arbeiderparti, Marte Ødegården uttrykker at hun er glad for at fylkesrådet tar næringslivet og ungdommen på alvor.

– Jeg er svært fornøyd med at det nå opprettes flere skoleplasser lokalt. Når vi ser flere ungdommer søker seg til yrkesfag og vet bransjen har et skrikende behov for folk er det avgjørende at politikken leverer. En gledens dag for Kongsberg, sier Marte Ødegården.

– Bransjen har et behov

Heidi Westbye Nyhus understreker at bransjen trenger både de som ønsker å være fagarbeidere arbeidslivet ut, de som ønsker å videreutdanne seg til for eksempel ingeniør og arkitekt, og de som vil jobbe med bærekraft og andre ulike fagområder.

– At bransjen melder om behov for flere fagarbeidere både nå og i årene framover forsterker behovet for å øke kapasiteten på bygg- og anleggsteknikk ved flere skoler i Viken. Derfor er det veldig bra at vi ved Kongsberg videregående skole allerede nå gir flere ungdommer dette utdanningstilbudet, mener Nyhus.

Magnus Weggesrud, utdanningspolitisk talsperson for Senterpartiet i Viken er glad for at de nå kan sikre flere elever skoleplass.

I det vedtatte opplæringstilbudet for skoleåret 2022–2023 var Kongsberg videregående skole satt opp med to klasser med til sammen 30 elevplasser. Nå utvides tilbudet med 15 plasser.