I flere leserinnlegg i Lp hevdes det av flere debattanter, blant annet Terje Jenssen, Per Gustavsen og Vegard Olsen at alderen på mange av listekandidatene for Kongsberglista nærmest fratar oss uttalerett i enkelte saker.

Det indikeres at man har funnet en klar indikasjon på at erfaring og kompetanse faktisk er omvendt proporsjonal med alderen! Dette funnet er såpass oppsiktsvekkende og alarmerende at det fortjener en langt større oppmerksomhet enn det hittil har fått. For å understreke og tydeliggjøre dette poenget opptrådte Olsen til alt overmål i røykejakke under sin opptreden under Kongsbergdebatten på Krona.

Det er viktig å forske mer på denne sammenhengen og korrelasjonen mellom alder og minkende grad av erfaring og engasjement. Dette blant annet for hvordan vi skal klare å styre kommunens utvikling i årene fremover, samt hvordan håndtere den kommende eldrebølgen. Vi vil derfor be Jenssen og andre offentliggjøre alt av empiri som underbygger denne teorien. For stemmer den, så er det uhyre viktig å forske seg fram til den aldersgruppen hvor man er på topp når det gjelder erfaring og kompetanse, selve «knekkpunktet» med andre ord, før det begynner å gå nedover igjen. Vi ønsker derfor alle debattanter og forskere, heriblant Jenssen, Gustavsen og Olsen lykke til i deres konstruktive arbeid og iver etter å løse både dette og andre problemer som måtte oppstå i lokalpolitikken.

Og for de av dere som ikke oppfattet det, – innlegget er et forsøk på ironi, men med en alvorlig grunntone. Det er et demokratisk problem dersom høy alder brukes som argument for manglende engasjement og meningsberettigelse og at man latterliggjør den eldre delen av befolkningen. I de fleste kulturer er det omvendt.