Forutsetningen er at politikere og innbyggere tar handling nå. Heldigvis vet vi hvilke tiltak som må til for å løse klimakrisen, globalt, nasjonalt og her i fylket.

Globalt må klimagassutslippene nå toppen senest i 2025, og investeringer i lavkarbonsamfunnet mangedobles. Her har Norge mye å bidra med. Et bra sted å starte er omprioritere bruken av de 150 mrd. kronene som Norge årlig investerer i oljeindustrien. Tiden for å investere i nye olje- og gassfelt er forbi.

Norges økonomiske muskler er bedre benyttet til å bygge opp et bærekraftig samfunn. Derfor trenger vi en massiv satsning på fornybar energi, lavutslippsløsninger i transport og industri, teknologi for karbonfangst- og lagring, tiltak som gjør det lett å velge miljøvennlig i hverdagen, og en sirkulær økonomi der ressurser og energi benyttes mye mer effektivt.

Noen mener slike store omstillinger er urealistiske. Derimot har pandemien og krigen i Ukraina vist at Norge og resten av verden har evnen til å ta store steg når det virkelig gjelder. Og nå gjelder det som aldri før å omstille oss til et lavutslippsamfunn.

Et lavutslippsamfunn er avhengig av et godt samspill mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Vi har pengene og hodene vi trenger. Det eneste som mangler er politisk vilje.

Det finnes store muligheter for utslippsreduksjon her hos oss i Viken/Buskerud innenfor bl.a. jordbruk, veitrafikk, bygg, energibruk, og ikke minst innkjøp. Et grep med stort potensiale for utslippskutt er å gjøre miljøkrav obligatorisk i kommunale og fylkeskommunale anskaffelser.

Da er det bra at Viken fylkeskommune vil gjennom både anskaffelsesstrategien og Viken modellen bidra til at vi får mer bærekraftige anskaffelser som ivaretar ikke bare økonomi, men også sosiale og miljømessige forhold.

Hvordan er det med klimaregnskap og budsjett i de kommunene som kommer til å høre til Buskerud fylke? Er de oppdatert og har de gode mål om å redusere klimautslipp?

Husk Viken har 80 % reduksjon av klimautslippene innen 2030 som mål!

Til slutt har vi alle godt av å bli minnet på at våre egne personlige valg i hverdagen er av stor betydning i kampen for en bærekraftig jordklode. Vi kan redusere forbruket vårt, spise litt mindre kjøtt, velge utslippsfri transport, jobbe mindre og leve mer, dele fremfor å eie, samtidig må vi kreve handling fra politikerne våre.

Individuelle tiltak må være støttet av større endringer på systemnivået. Likevel har hver og en av oss stor påvirkningskraft når vi står sammen for en bedre fremtid.

Klimakrisen er en utfordring som vi er i stand til å møte, og vi vet hvordan.

Til nå har Norge gått museskritt i klimapolitikken. Nå er det store sprang som gjelder.