Klarer budsjettet fordi stillinger står tomme

Regnskapet for oppvekst i Kongsberg kommune viser et overskudd på 7,6 millioner kroner etter årets åtte første måneder. På årsbasis ser det ut til at overskuddet blir på 4,5 millioner kroner.