Ordførar Garaas i Flesberg har blitt intervjua av Laagendalsposten om fusjonsplaner som Flesberg E-verk har med andre aktørar. Men det virkar som det han seier, er lite å legge vekt på. Han har ikkje sett boda frå Midtkraft, Ringerike eller Glitre, og baserer seg da på opplysningar han har fått frå styret i Flesberg E-verk.

Det er merkelig av Garaas å seia at «kommunen ikke har vært en del av prosessen». Det var jo nettopp han sjøl som saman med «aksjonærgruppa» tok initiativet til å underminere avtalen mellom Flesberg E-verk og Rollag E-verk, som vart vedteki med 79 % på generalforsamlinga i februar i fjor.

Nå seier ordføraren: «Det er viktig for alle eierne i Flesberg elektrisitetsverk å lytte til hva de ansatte mener.» Er det brått blitt viktigare nå enn det var da dei tilsette ville ha fusjon med Rollag?

Når styret i Flesberg E-verk har informert aksjeeigarane, kan vi håpe på å få eit klarare bilde av alternativa framover. Vi er jo interesserte i om det ligg an til ein administrasjon på Lampeland, som det vil bli om Flesberg fusjonerer med Rollag, og om vaktsamarbeidet med Rollag E-verk vil halde fram. Ikkje minst er vi interesserte i kva styret tenkjer om samarbeidet mellom Uvdal, Rollag og Glitre om Numedal Energi og invitasjonen deires til Flesberg.

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.