Det har blitt skrevet mye om parkeringsproblematikken ved Kongsberg sykehus.

Allerede i 2019 vedtok kommunestyret at Kongsberg Kommunale Eiendom skulle gå i dialog om å utarbeide et felles forprosjekt vedrørende parkeringen rundt sykehuset. Ønsket var et parkeringshus nede i dumpa ved helikopterplassen nedenfor sykehuset. Det viste seg at den løsningen ble for kostbar.

Alan Kåsin gikk ut i Laagendalsposten 1. februar og uttalte at det bør bygges et parkeringshus til de ansatte.

– Det er et evig kaos og har vært det i flere år, uttalte han.

Flere ansatte har uttrykt at de kanskje ikke hadde takket ja til å jobbe ved Kongsberg sykehus, hadde de visst om parkeringsproblemene.

Lørdag fortalte ansatte ved Kongsberg sykehus at parkeringsproblemene er så alvorlige at de har opplevd at pårørende ikke rekker fram til døende pasienter før det er for sent.

Nå ber ordfører Kari Anne Sand om et møte mellom Vestre Viken HF og Kongsberg kommune.

– Jeg vil se om alle steiner virkelig er snudd i denne saken, uttaler ordføreren,

og fortsetter:

– Vi er alle helt avhengig av en bedre parkeringssituasjon ved sykehuset. Både for de ansatt og pasientene. Videre så har kommunen selv kommunalt ansatt i sykehusbygget med legevakt og hjemmetjeneste.