Gå til sidens hovedinnhold

Ordførere bekymret for tingretten

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som ordførere er vi opptatt av at våre innbyggere skal ha tilgang til nødvendige tjenester i rimelig nærhet til der de bor. I november skal Stortinget behandle Regjeringens forslag til ny domstolsstruktur. I dette ligger det at blant annet «vår» Tingrett, Kongsberg og Eiker Tingrett vil bli definert som rettssted eller «avdelingskontor» innenfor Drammen Tingrettskrets. Regjeringens forslag vil innebære en sniknedleggelse av tingretter og jordskifteretter og et farvel til en lang og god tradisjon med desentralisert domstolsstruktur. Forslaget vil medføre tomme tinghus utover i landet uten medarbeidere og arbeidsoppgaver. Det som ytterligere forsterker dette bildet er at bemanningen av rettsstedene ikke vil være noen politisk avgjørelse, men en administrativ oppgave som er flyttet fra politikerne over til Domstoladministrasjonen. Med det åpner Regjeringen for et spill om 2/3 av tingrettene rundt omkring i landet. Prosessen har på denne måter en slående likhet med «Nærpolitireformen».

Vår erfaring er at Kongsberg og Eiker Tingrett (og de andre tingrettene i Buskerud) arbeider effektivt og at de har gode fagmiljø og stor faglig kompetanse. Det er ikke slik at små og mellomstore domstoler leverer dårlige avgjørelser, at de er mer kostnadskrevende eller at deres avgjørelser oftere blir opphevet i lagmannsretten. På disse områdene er det ikke påvist sammenheng mellom domstolens størrelse og kvalitetene på avgjørelsene. Da koker det ned til at det handler om sentralisering av viktige samfunnsinstitusjoner.

Regjeringen foreslo i mars at det skulle være minimumsbemanning på 1 dommer per rettssted, men går nå bort fra dette, noe som i realiteten vil si at våre tingrettssaler i Hokksund og på Kongsberg vil stå tomme og kun brukes hvis domstolslederen i Drammen sender en dommer til disse lokalene. Vår påstand er at de problemene som regjeringen anfører som bakgrunn for denne sentraliseringen, like mye handler om god ledelse og god ressursutnyttelse innenfor det bestående system.

En sentralisering av tingrettene innebærer en svekkelse av rettssikkerhet for våre innbyggere. Sorenskriveren er også sentral i forbindelse med skifte av dødsbo. Tingretten er viktig for næringslivet med dokumentbekreftelse. Mister vi Kongsberg og Eiker Tingrett vil dette få store konsekvenser for våre innbyggere og for lokalsamfunnene totalt sett. Forslaget til ny domstolsstruktur innebærer et bidrag til demontering av distriktene. Det er vi ikke med på!

Kommentarer til denne saken