Aftenposten har 12. januar et 2-siders oppslag hvor vår ordfører Kari Anne Sand forklarer leserne at hun vet bedre enn industrien på Kongsberg hva som er det beste for denne industrien. Kongsberg Gruppens informasjonsdirektør Ronny Lie sier i oppslaget at «EØS-avtalen er helt avgjørende for Kongsberg Gruppen. Den gir oss tilgang til det indre marked på linje med våre viktigste konkurrenter». Kai Johansen i Fellesforbundet uttaler at «EØS-avtalen har vært en viktig forutsetning for den suksessen industrien har hatt på Kongsberg de siste 20–30 årene».

Ordføreren derimot vil reforhandle EØS-avtalen og vil se nærmere på britenes handelsavtale. Hun forteller ikke her leserne at partiet hennes jobber for at Norge skal tre ut av hele EØS-avtalen og at i Senterpartiets program står flg.: «Erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU». Videre får vi der rede på at EØS er «en juridisk tvangstrøye som hver eneste dag gjør hverdagen vanskeligere for folk i Norge».

Ordføreren prøver å glatte over at hun som leder av Buskerud Senterparti og dermed en av partiets fremste tillitsvalgte, aktivt jobber mot Kongsbergindustriens interesser. Hun har mildt sagt manglende troverdighet når hun i det ene øyeblikket roser den samme industrien opp i skyene og i neste øyeblikk jobber aktivt imot dens interesser.

Næringslivet i Norge er totalt avhengig av fri tilgang til markedene i Europa. Dette gjelder for bedriftene i Kongsberg, men også i særlig grad for primærnæringer og næringsliv i Distrikts-Norge. Det å tro at lille Norge skal få særfordeler gjennom en handelsavtale med EU hvor vi fjerner alle delene av en avtale man ikke liker og beholder de delene man liker, er i best fall naivt. En kan jo se til hva britene oppnådde, de har på en rekke områder ikke oppnådd det som ligger i en EØS-avtale. De har ingen ordning for hele tjenestesektoren som utgjør 80 % av britenes BNP, ingen automatisk godkjenning av autorisasjon for helsepersonell, alle må søke visum for opphold i EU-land over 90 dager, førerkort er ikke uten videre gyldig i EU, studenter mister tilgang til studieplasser i EU-land gjennom Erasmus-programmet osv.

Høyre er en garantist for at Norge fortsatt skal ha en EØS-avtale. Høyre er ikke med på et hasardiøst spill hvor norske bedrifter og arbeidsplasser settes i fare. Det spillet deltar Senterpartiet i og Kongsbergs ordfører er en viktig brikke i dette. Det bør alle de som vil ha videre utvikling for Kongsbergindustrien merke seg.