I flere år har Kongsberg orienteringslag arrangert ett av Norges største orienteringsløp midt i den aller viktigste hekke- og ynglesesongen, nemlig i pinsen. I år er dette et samarbeid med Orienteringslaget Tønsberg og omegn. Vi i Naturvernforbundet er generelt sett positive til orienteringssporten. Men så store løp i viltets mest sårbare og utsatte periode, med mange hundre deltakere, det må ikke forekomme.

I mange år har Kongsberg orienteringslag arrangert sine såkalt pinseløp. Dette er svært store orienteringsløp. I årets løp over tre dager forventer man opp mot 800 løpere hver dag. Disse løpene har skapt konflikter i Kongsberg gjennom årene, mange har protestert mot at så store løp arrangeres i viltets viktigste hekke- og yngletid. Kongsberg kommune har gjentatte ganger frarådet pinseløpene, det har også grunneierforeninger, Kongsberg Jeger og fiskerforening, Naturvernforbundet i Kongsberg, Naturvernforbundet i Buskerud og Norges Naturvernforbund.

I perioden rundt pinse har vi viltets mest sentrale «barselstid». Da ruger fuglene på sine reir, mange så godt kamuflert på bakken at de nesten er umulig å se. Ca. 100 av våre fuglearter legger reir rett på bakken. Nyklekte fugleunger, som trykker seg lydløst mot bakken, ligger svært utsatt til for å bli tråkket på av orienteringsløpere som nok er mer opptatt av kart og kompass enn å sjekke hvert eneste skritt. FN har gjentatte ganger understreket hvor viktig det er å ivareta vårt biologiske mangfold, det må få betydning for hvordan vi planlegger og utfører alle våre aktiviteter.

Rundt pinse føder også elg, hjort og rådyr sine kalver. Vi mener det er uetisk med store forstyrrelser i utmarka i denne perioden. Hva kan eksempelvis skje når ei elgku blir forstyrret av mange orienteringsløpere i fødsels-øyeblikket? For en del år siden oppdaget vi i Kongsberg noe svært tragisk. Rett etter et pinseløp fanget et viltkamera i det samme området opp ei elgku som løp rundt med en uforløst, død elgkalv hengende ut av kroppen. Var dette et resultat av orienteringsløpet? Eller et naturlig misfall? Det får vi aldri svar på, begge årsaker er sannsynlige. Det ble gitt tillatelse til nødjakt på elgkua, og hun ble etter hvert skutt.

Men for få år siden ble en årsakssammenheng godt dokumentert, da følgende ble observert. Under ett av pinseløpene var et skogsområde fullt av orienteringsløpere. Ei elgku med en liten kalv kom plutselig springende i stor fart fra dette området mot ett av de største daværende anleggsområdene i Norge: Nemlig traséen for bygging av ny firefelts motorveg gjennom Kongsberg. Elgkua krysset anleggsområdet på flere hundre meters bredde i full fart, elgkalven ble stående forvirret i skogkanten. Torde ikke krysse. Elgkua løp stresset fram og tilbake i den andre skogkanten, elgkalven kom ikke. Hva som videre skjedde er det ingen som har dokumentert. Men dette er et eksempel på hva som kan skje under store orienteringsløp i yngletida. Ei elgku løper ikke vekk fra sin kalv i vill fart, uten å være alvorlig skremt. Og dersom ei elgku skremmes langt vekk fra sin nyfødte kalv, da kan det skje vilttragedier. For en nyfødt kalv klarer ikke å følge med mora. Og, man har ingen garanti for at ei skremt ku finner tilbake til kalven. En nyfødt kalv er helt avhengig av moras melk for å kunne overleve. Uten mora vil kalven gå mot en tragisk sult- og tørstedød.

Til tross for alle argumenter som tilsier at slike storløp midt i den viktigste hekke- og yngletida ikke må arrangeres, så gjennomføres dessverre løpene hvert år. Både de som arrangerer og de som deltar, har et meget stort ansvar for de konsekvenser dette løpet kan ha.

Truls Gulowsen
Leder av Norges Naturvernforbund.

Christopher Gallaher
Leder av Naturvernforbundet i Vestfold.

Ann Norderhaug
Leder av Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder.

Martin Lindal
Leder av Naturvernforbundet i Buskerud.

Øyvind Stranna Larsen
Leder av Naturvernforbundet i Kongsberg.