Oppsiktsvekkende utspill av byrådsleder Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen i kronikk i VG, som i form og timing framstår som et alternativt helsefaglig råd til regjeringen.

https://www.vg.no/.../naa-kjenner-vi-omikron-spillereglene

Kortversjonen er at sykdomsbyrden ved omikron hos fullvaksinerte er så mye lavere enn ved delta at vi burde kunne tillate langt større smittetall enn vi har nå, og dermed bør slakke av på tiltakene når disse skal revurderes kommende fredag.

Tallene som legges til grunn er en sammenlikning av forholdstallet mellom innlagte og smittete i Oslo-området nå og i mars-april 2021, og som indikerer at sjansen for innleggelse ved smitte i dag er seks ganger lavere enn ved smittebølgen sist vår. Den gangen hadde vi på landsbasis cirka tusen smittetilfeller per dag og på det meste tre hundre innlagte. Den siste uka lå de nasjonale tallene nær seks tusen smittede per dag og tre hundre innlagte, så sykdomsbyrden er nå sammenlignbar med toppen av deltabølgen i mars-april i fjor.

Hvor mye større sykdomsbyrde mener Oslo-politikerne vi kan tåle? Og hvilket tiltaksnivå mener de er nødvendig for å holde oss under den grensen? Dette gir ikke kronikken noe svar på.

Hva jeg kan se av tallene for omikronsmitte publisert av VG for ukene 47-52, så vokser antall ukentlige tilfeller med en doblingstid på ca. en uke. Dette svarer til et R-tall på rundt regnet 1,5. En enkel epidemimodell gir da en smittekurve som når en topp i slutten av februar med åtti tusen smittetilfeller per dag og fire tusen innlagte. Hvis man velger å være mer optimistisk, og antar et R-tall på 1,2, så blir smittebølgen mer langtrukken med en topp på 20.000 daglige smittetilfeller og ett tusen innlagte i begynnelsen av mai.

Med den kunnskapen jeg sitter inne med om kapasiteten ved sykehusene, så synes tusen samtidig innlagte koronapasienter å være et absolutt maksimum av hva man kan tåle. Et R-tall lavere enn 1,2 synes imidlertid å være vanskelig å oppnå med lettelser i dagens tiltak. Det virker mer sannsynlig at vi vil trenge strengere tiltak.

Regjeringen bør derfor fortsette å la FHI og Helsedirektoratet gi de faglige rådene, og så får kommuneledelsen i Oslo holde seg til det som er deres oppgave, nemlig å drive politikk.