For første gang på fem år har tallet på narkotikasaker økt sammenlignet med tidligere år. Det viser en fersk narkotikastatistikk for 1. halvår 2019 utarbeidet av Kripos.

Sør-Øst politidistrikt har tredje flest innsendte narkotikasaker i landet.

Det er i størst grad beslag av hasj og amfetamin, men også antall beslag av kokain øker.

Les også: Henla nesten 300 saker med kjent gjerningsmann

1800 kg cannabis

I årets første halvår ble det beslaglagt omtrent 1800 kg cannabisprodukter, fordelt på over 7000 saker. Det er en økning på 10 prosent.

Det er hasjbeslagene som øker, og som blir beslaglagt i nesten halvparten av alle narkotikasaker.

Styrkegraden på cannabisproduktene er også kraftig økende.

I tillegg dominerer også amfetamin i beslagleggelsene, men mengdene er mindre enn på mange år. I første halvdel av 2019 ble det beslaglagt 129 kg amfetamin/metamfetamin.

Sør-Øst politidistrikt på tredjeplass

I det første halvåret er det i hele landet registrert 12.945 narkotikasaker, hvorav Sør-Øst politidistrikt står for 1247 av sakene.

Statistikken sier derimot ingenting om tallene per kommune.

– Vi har dessverre ikke mulighet til å bryte ned tallene på et lavere nivå enn distrikt. Vi er midt i omlegging til et nytt datasystem, og det har foreløpig sine mangler, som at vi ikke får brutt ned på de forskjellige stofftypene per distrikt, kun antall saker registrert, forteller Jonas Fabritius Christoffersen, seniorrådgiver i kommunikasjonsseksjonen hos Kripos.

Les også: 

Justisministeren om Sør-Øst politidistrikt: – Har virkelig utpekt seg negativt

Hasj og kokain i omløp – ber foreldre å følge ekstra godt med