6,7 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 1.004 flere enn ved utgangen av oktober.

Blant arbeidssøkerne var 9.733 personer registrert som helt ledige ved utgangen av november, noe som utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er litt under landsgjennomsnittet som er på 3,9 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 11.008 personer, eller 4,3 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 6.145 registrert som delvis ledige.

4,3 prosent

I hele fylket Viken var det 27.433 helt ledige personer, noe som tilsvarer 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av oktober er det nå 950 flere registrert som helt ledige, en økning på 11 prosent. Bruttoledigheten har økt med 1.041 personer (+ 10,4 prosent) den siste måneden.

Antallet delvis ledige har gått marginalt ned sammenlignet med forrige måned. Ved utgangen av november er 6.145 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 37 personer (- 1 prosent) sammenlignet med oktober. De delvis ledige utgjør nå 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Anbefalinger til permitterte

Statistikk fra NAV viser at 2.738 personer (28 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 2.951 personer (48 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er to prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

– Inngang og veien tilbake til arbeidsmarkedet kan bli utfordrende for mange, og det kan være usikkert om arbeidsgiverne vil ha jobb til de permitterte når permitteringsperioden utløper. For noen kan det bli nødvendig å bytte jobb og bransje. Vi råder derfor alle som er i en usikker situasjon til å vurdere utdanning og kompetanseheving, der dette er mulig, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken i en pressemelding.

Arbeidsledige og permitterte kan øke kompetansen sin samtidig som de mottar dagpenger i hele 2020, og regjeringen har foreslått å forlenge ordningen fram til juli 2021. Gjennom den nasjonale satsingen Utdanningsløftet får ledige og permitterte et tilbud om å fullføre videregående skole gratis.

Det finnes i tillegg andre utdanningsmuligheter for permitterte og arbeidsledige, ved at læresteder innen høyere utdanning, fagskole og videregående opplæring har fått midler til å tilby gratis utdanning gjennom nettbaserte kurs.