Over 2.000 personer i Kongsberg har mottatt dagpenger

I alt 2.017 personer i Kongsberg har mottatt dagpenger fra og med korona-krisen startet og fram til nå.