Over 20 ungdommer samlet seg på fotballbane

Regjeringen har strammet inn kravene om sosial kontakt for å forhindre smittespredning. Nå er det ikke lov å samles mer enn fem personer utendørs. Tirsdag kveld var det et tjuetalls ungdommer på en av Kongsbergs fotballbaner.