I en spørreundersøkelse blant over 600 nyutdannede lærere svarer over halvparten at de underviser i fag hvor de ikke oppfyller kompetansekravene, skriver Utdanningsnytt. Blant grunnskolelærerne gjaldt det seks av ti.

Rundt 90 prosent av lærerne i undersøkelsen svarer at de var ute i jobb et halvår etter endt utdanning.

– Det er bra at de får jobb, men det er også viktig å huske på at mange sier de må undervise på et klassetrinn eller fag de ikke er kvalifisert til, sier påtroppende leder i Pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit.

Det nye femårige utdanningsløpet for grunnskolelærere fører til få nyutdannede i 2021. Underskuddet på lærere kan føre til en utfordring til neste år med å etterfylle opptil 2.000 ledige stillinger i grunnskoleverket med relevant fagkompetanse, skriver Utdanningsnytt.

(©NTB)