Gå til sidens hovedinnhold

Øvingskollektiv på agendaen!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kulturanleggsplanen 2017–2021 inneholder et meget viktig punkt om behovet for øvingsrom for det frivillige musikklivet. Sitat: I planperioden skal kommunen i samarbeid med Kongsberg musikkråd utrede muligheten for et øvingshotell som kan brukes av det frivillige kulturlivet på kvelder og i helger.

Vi hadde tett og godt samarbeid med kommunen over en lengre periode i forhold til behov/planlegging/koordinering sett i sammenheng med Musikk/Dans/Dramalinja på videregående og deres behov i de påtenkte lokalene i Gamlekinoen. Forsommer 2021 fikk vi beskjed fra KKE om at dette prosjektet var skrinlagt. Gode planer og millionbruk på spennende tegninger blei skrota, med det resultat at vi er satt 5 år tilbake i tid og må starte igjen på scratch.

Det frivillige musikklivet, spesielt voksenkor og voksenkorps har dårlige kår i sine øvingsrom. Lav takhøyde, etterklang, trange lokaler, mangel på lagerplass går igjen. Det uorganiserte musikklivet likedan. Mange unge drar utenbys! De fleste har ikke råd til å leie fra private aktører. Vi trenger forutsigbarhet! Jeg er støtter fullt ut Stian Bruun Skogseths kommentar til sak i Lp denne uka. Kulturbyen Kongsberg kan ikke være bekjent av å neglisjere grunnfjellet i det lokale musikklivet.

Kongsberg Musikkråd ber i utkast til rullering av Kulturanleggsplanen om at Øvingskollektiv (øvingshotell) kommer inn som et prioritert punkt i Kulturanleggsplanen som skal vedtas høst 2021. Vi ber om at kommunen ser om det finnes muligheter for ombygging av rom i kommunale lokaler. Vi er ikke opptatt av hvor, bortsett fra at det bør ligge sentralt.

Men vi kan jo tenke, hvorfor ikke i gamlekinoen? Hvorfor ikke se på om det er mulig å beholde noe av de opprinnelige tegningene gjengitt i dagens Lp? Vi trenger ulike typer øvingsrom som tilfredsstiller ulike behov.

· større rom med god takhøyde og god akustikk som kan huse korps, f.eks. Kbg Byorkester og KV-musikken.

· større rom for kor med akustikk tilpassa kor.

· flere mindre øvingsrom med god akustikk for: band (det uorganiserte musikklivet, for stemmeøving kor

· for mindre grupper f eks Kbg Veterankorps.

Og det viktige punktet: lagerplass

Det er verdt å nevne at kommuner kan søke støtte gjennom Kulturrom til Øvingskollektiv. Gode prosjekter har oppnådd å få milliontilskudd. Vår ordfører (senterpartikandidat nr. 5 til Stortinget) hadde nylig et innlegg i Lp: «Den viktige frivilligheten». De fleste av våre politiske partier har fine ord om frivilligheten og vi sier: Vis det i handling sentralt og lokalt!

Ikke minst lokalt! Gi musikklivet forutsigbarhet! For det blinker noen blålys på grunnmuren i det lokale kulturlivet nå,- ikke minst etter nedstengingen etter covid-19. Denne grunnmuren er rekrutteringsarena for kulturskole og musikk, dans, dramalinja, for våre festivaler, for 17. mai, for kvalitet for seniorer, for utenforskap, for tilhørighet, identitet, for limet i samfunnet.

Kommentarer til denne saken