Toyota Prius er verstingen – og bare èn bruker mindre enn oppgitt. Det viser en norsk undersøkelse.

EU-normen for drivstofforbruk er det både bransjen og forbrukere forholder seg til.

Men her viser det seg igjen at teori og praksis ikke alltid henger like godt sammen.

8000 biler

Biladministrasjonsselskapet LeasePlan har sett nærmere på forbruket til 8.000 biler i sin flåte og funnet ut hva disse bilene egentlig bruker. Og det er oppsikstvekkende lesning.

Firehjulstrekkeren med minst forbruk

Reelle tall

Det viser seg nemlig at alle bilmodellene unntatt èn bruker mer enn oppgitt. Og det er ikke bare snakk om små avvik. Nei, verstingen Toyota Prius er helt oppe i 27 prosent høyere forbruk enn det Toyota selv oppgir.

Gjennomsnittet for bensinbilene er 19 prosent høyere forbruk enn EU-normen. Dieselbilene bruker 17 prosent mer.

– Våre tall er reelle. Vi ønsker å vise hva du virkelig må regne med å bruke, sier Marius Paus som er markedsdirektør i LeasePlan.

Les hele saken og se tallene hos broom.no (ANB)