Sporene bare forsvinner uten at fagfolk har registrert dem. Hva vi har mistet på tjue år får vi aldri greie på. Og slik bare fortsetter det.

På neste møte i UMU skal uvitende politikerne åpne for at vestskråningen av Snaprudløkka, ned mot barnehagen i Funkelia, skal bygges ut. Her er det flust med ukjente kulturminner. I mangel på faglige registreringer har jeg selv gått over området med GPS. Halvparten av dette kan nå forsvinne for all fremtid. Er det greit?