Pandemi og pinse

Av

Norge har langt på vei vært nedstengt de siste par månedene. Også kirkens dører har for det meste vært lukket. Takket være den solidariske dugnadsviljen fra det norske folk og en fantastisk innsats av norske helsearbeidere, har vi fått bedre kontroll med smittefaren enn de fleste andre land.