I snart to år har vi levd med en pandemi og det har vært viktig å ta forholdsregler med smittevern, testing av evt. smitte og vaksinering. I hele perioden har Kongsberg kommune v/ Ordfører og Kommuneoverlege sendt pressemeldinger med informasjon som er nødvendig for oss innbyggere.

Pressemeldinger har tidligere blitt trykket som de var og vært tilgjengelige for alle på LPs nettside.

Etter en tid så det ut som det gikk nedover med smitte og samfunnet ble gradvis åpnet opp, nå skjer dessverre det motsatte og informasjonen er ikke mindre viktig.

Og så skjer det at Lps journalister begynner å «bearbeide» disse pressemeldingene, de stiller kanskje noen spørsmål etc. og dermed er det en sak skrevet av en journalist og den trykkes som en såkalt plussartikkel, journalister jobber selvfølgelig ikke gratis. Dermed går alle som ikke er abonnementer glipp av informasjonen.

Jeg forstår naturligvis at det trengs betalende abonnementer for å drifte ei avis, ingen problemer med det.

Men når samfunnet er i en helt spesiell og til dels kritisk situasjon så har ei lokalavis et ansvar for å formidle informasjon og anbefalinger fra de som styrer og har oversikten, i dette tilfellet ordfører og kommuneoverlege, og denne informasjonen må være tilgjengelig for hele befolkningen, det er bl.a. mange som har forskjellige andre sjukdommer som gjør de ekstra sårbare.

Jeg ber redaktøren endre denne praksisen og la alle få tilgang til kommunale pressemeldinger.