Når en i de siste ukene har vært i lokale matbutikker kan en ofte lure på om pandemien er over for denne gang. Det er den selvsagt ikke.

Vi får daglige påminnelser fra myndighetene om viktigheten av å fortsette med smitteverntiltak som å holde avstand, ha god håndhygiene og bruke håndsprit i butikker. Og vi får påminnelser om at det ventes en ny smittebølge når folk skal tilbake i jobb og skole igjen etter ferien.

Likevel opplever en at flere og flere går elegant forbi håndspriten som er satt fram i butikkene, er du på vei inn mellom to reoler så kommer det folk imot deg så du sjøl må rygge tilbake osv. Uten å henge ut enkeltpersoner vil jeg si at det gjerne er voksne folk fra 50 år og nedover, mange har sogar med seg barn.
Hva tenker disse? Regner de seg sjøl for «uangripelige» for smitte og tenker de ikke over at det kan være andre kunder som er mer utsatt?

Ingen er uangripelige om de trur de er aldri så friske og sterke! Butikkene er dessuten for alle, også for oss over 70 år som er i risikogruppa pga. alder og kanskje også har underliggende sjukdommer. Du veit aldri hvem du møter og hvem du kan utsette for smitte.

Jeg vil berømme butikkene som har avstandsmerker, plakater med påminnelser om å holde avstand og som setter fram håndsprit ved inngangen. De gjør det for at kundene skal respektere det og forholde seg til det.
Det minste du kan gjøre er å bruke håndspriten, det er veldig lett og det er viktig!
Pandemien er nemlig langt fra å være over!