Kommunen kan ikke si noe om selve hendelsen.

Det er politiet som eier hendelsen og som kan avkrefte / bekrefte omfanget og konsekvensene.