Landsmøtet 4-5 november i Partiet De Kristne har vedtatt at partiet skifter navn til Konservativt.

Partiet står fortsatt forankret i ideologi, program og prioriteringer. Endringen gjennomføres for bedre å kommunisere med velgerne den politiske retningen partiet er fundert på, og vise at en verdikonservativ politisk grunnvoll for Norge er det riktige vegvalget for fremtiden uavhengig av personlig tro og livssynsvalg.

Norge skal fortsatt være en nasjon i den kristne sivilisasjonssfæren, bygget på vår historiske arv. Likhet for loven, frihet for individet og en stat som ivaretar sine kjerneoppgaver er bærebjelkene for vår nasjon. Den kristne grunnvoll som Eidsvollsmennene bygget på, har vist seg å legge rammene for den sivilisasjon som har løftet flest mennesker ut av fattigdom, gitt mest personlig frihet og forløst mer innovasjon og utvikling enn noen annen sivilisasjon i historien.

Konservativt gleder seg til å gå inn i valgkampen 2023 med de beste svarene for nasjonen, og jobbe for våre lokalsamfunn og familier ved å gi dem de beste forutsetninger for å lykkes og trives. Bare ved å styrke familien og nasjonen kan vi fortsatt være en god deltager i det internasjonale samfunn, og ved å trygge folkestyret, ytringsfrihet og demokrati basert på vår kristne arv kan vi gi videre et godt samfunn til fremtidige generasjoner. Tiden er kommet for konservativ renessanse. Konservativt er partiet som vil lede Norge i riktig retning.