På ordbruken din forstår jeg det som at du er sterkt personlig engasjert i valget Per, og det er forsåvidt bra for det er nok av folk som ikke engasjerer seg. At du gjentagende ganger velger å hetse godt voksne innbyggere her i Kongsberg som engasjerer seg i politikk ved å nedsnakke de på grunn av alder er ikke greit. Når ditt eneste argument for å rakke ned på et parti som har oppstått fordi man ønsket en endring går på alder sier vel dette mest om deg.

Når det gjelder satsing på ungdom må dette være basert på frivillighet, vi kan ikke tvinge noen inn i et parti. Kongsberglista er og har alltid vært åpen for alle i alle aldre. Hadde du satt deg litt inn i hva vi faktisk har fått til i de siste fire årene ville du ha lært mye om hva vi for eksempel har tilført idretten i kulturanleggsplanen. Du ville ha lært hvem som var sterk pådriver for skatepark til ungdommen, som snart har fem millioner på bok (i praksis nærnere ti millioner regner vi med tippemidler og momsreduksjon)!

Når det gjelder Helsesista har jeg et oppriktig sterkt ønske om at våre ungdommer skal få høre henne live her i Kongsberg. Jeg ble spurt av ei jente jeg kjenner noen uker tilbake om dette var mulig å få til. Som politikere skal vi være en slags ombudsmenn og lytte til folket. Stor takk til henne for dette innspillet, for hun tenker på alle de andre her i Kongsberg som ville blitt glade og kanskje føle seg sett og hørt. På grunn av henne har også jeg blitt kjent med denne flotte dama - Helsesista!