Planforslag for Geiteganga

Hensikten med planendringen er å fjerne del av regulert veisløyfe som ikke lenger vurderes som hensiktsmessig å etablere, og som legger begrensninger på eiendommene.