Planlegger egen smitteavdeling: – Vi har allerede pensjonister som hjelper til

Helsesjefen i Rollag ser på alle muligheter når det gjelder å bruke de kommunalt ansatte på best mulig måte fremover.