En Lp-leser reagerte på synet som møtte ham da han la turen forbi den populære bade- og rasteplassen søndag. En sittebenk med bord er veltet og ødelagt. En annen ligge delvis i vannet ved Rundtjern i Gruveåsen vest for Kongsberg sentrum.

Stedet er nylig opparbeidet som et attraktivt parkanlegg. Men her vanker tydeligvis personer som ikke setter like stor pris på tilretteleggelse for turfolk.

Strekene føyer seg inn i rekken av flere lignende aktiviteter på offentlige utemøbler dette sommerhalvåret.

Kongsberg kommunes mannskaper har hatt sitt svare strev med å rydde opp og reparere etter at pøbler har vært på ferde. Spesielt har det vært en del hendelser langs Lågen i sentrum av byen.

Også privatpersoner og foreningslivet har fått merke at uteinstallasjoner ikke får være i fred.

Rundtjern ligger noe avsides til og er ikke tilgjengelig med bil, og har derfor ikke den største trafikken, men kan smetter forbi bommene med sykkel eller til fots.

Det må ha vært utført av noen som må ha litt ekstra energi etter turen – ettersom det er tunge og solide konstruksjoner det dreier seg om.