Arbeiderpartiet står for at handelen skal foregå i sentrum, det innebærer at vi ikke skal lage alternative handelssentrum utenfor. Dette er viktig for Nymoen og Vestsida. Når det kommer til polet, så er det et av de viktigste at vi ikke drar ut proppen på Vestsida.

175 000 kunder som blir tatt ut av Vestsida.

For at en bydel skal utvikle seg så trengs det et visst handelsgrunnlag. Det omsettes for 87,8 millioner på polet i Kongsberg. Om vi regner med at hver kunde i snitt handler for 800 kr, så vil dette si 175 000 kunder, 481 kunder i snitt pr. dag.

Det er etter vår mening åpenbart at dette er viktig grunnlag for den videre utviklingen av bydel Vestsida. Dette danner grunnlag for handel og aktivitet, og det gjør at det bevares en attraktivitet for å investere i området.

Dette må følges med byutvikling på Vestsida.

I videreføringen av dette er det viktig at vi nå setter fart i arbeidet med å utvikle Vestsida. Fokuset må ligge på å bevare egenarten og den historiske verdien, samtidig som vi gir rom for at det kan komme inn nye aktører som fyller opp tilbudet i området.

Flere boliger må være en sentral del av strategien, og utbygging av Meierigården og Berntsengården må innebære flere underjordiske parkeringsplasser. Samtidig bør det legges et ekstra fokus på å koble byen sammen og på hvor lett det er å gå, sykle og ta kollektivt til Vestsida. Dette vil sammen gjøre at det er lettere å komme seg til og bruke Vestsida.