Vinmonopolet ønsker å styrke seg i Kongsberg ved å flytte, og har tatt sjansen på å inngå leieavtale med kjøpesenteret før kommunestyret har behandlet saken. Samtidig har Vinmonopolet et samfunnsoppdrag – å begrense skadevirkningene av alkohol gjennom ansvarlig salg og redusert tilgjengelighet. Deres oppgave er ikke å pushe mest mulig alkohol.

Polet er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, ikke for eksempel Næringsdepartementet. Å flytte Polet inn på kjøpesenteret er å forsterke den kommersielle profilen og svekke folkehelsedelen av samfunnsoppdraget. Hvis det skal være troverdighet i offentlige ambisjoner for folkehelse og livsmiljø, kan politikerne ikke la Polet flytte fra Vestsida og inn på kjøpesenteret.

Folkehelse

Rødt er generelt for en restriktiv alkoholpolitikk. Alkohol koster samfunnet mange liv og enorme utgifter. Nordmenn konsumerer mer og mer alkohol, og konsekvensene av forbruket blir også større.

Kongsberg kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan nevner både regjeringens og WHOs ambisjoner om mer restriktiv alkoholpolitikk som bidrag til å dempe økningen i forbruket.
«Folkehelsearbeid handler om å fremme livskvalitet og trivsel, og å redusere risiko for sykdom. Ved å skape et samfunn som legger til rette for gode helsevalg har befolkningen bedre forutsetninger for å kunne ta ansvar for egen helse. Rusmiddelpolitikk er følgelig en sentral del av folkehelsearbeidet i kommunen med «helse i alt vi gjør». Alkohol er det rusmiddelet som bidrar mest til helsemessige og sosiale problemer», heter det i handlingsplanen.

Vestsida er det rette

I tillegg til det alkoholpolitiske samfunnsoppdraget, skal Vinmonopolet ifølge egne ambisjoner være en god faghandel (Norges beste), begeistre og skape inspirerende kundeopplevelser. Men å etablere seg på kjøpesenteret vil svekke Vinmonopolets profil også som faghandel. Der vil Polet være bare en i rekka av strømlinjeformede butikker.

Også for bymiljø og kulturvern er Vestsida det rette stedet for Polet i Kongsberg. På Vestsida kan også Polet blomstre med sin kvalitetsprofil, gjennom å være del av noe unikt, noe ekte, et mangfold basert på kultur, tradisjon, fellesskap med andre nisjeprofiler. Samtidig kan Polet fortsette å være det håndslaget lokalmiljøet trenger for å opprettholde trafikk og omsetning.

Både utvidelse av dagens lokaler og nye lokaler rett i nærheten er tilbudt, så plassmangel kan ikke være noe gyldig argument for å flytte.
Kongsberg har hatt så mange dårlige prosesser med bymiljø og kulturvern gjennom årene! Hadde Riksantikvaren eller Fortidsminneforeningen drevet med utdeling av kaktus for slett bevaring, så hadde antakelig Kongsberg for lengst kunnet fylle parker og torg med disse vekstene.

Perler kan trekke folk

Hva skal til for at tilfeldig forbipasserende/hyttefolk/turister i retning fra Oslo kjører innom akkurat vårt uniformerte/uspennende kjøpesenter (med trang parkering) for å gå på Polet, når de allerede har kjørt fordi både Liertoppen og Buskerud Storsenter i tillegg til Drammen og Hokksund?

Kanskje nettopp det å stoppe i den gamle byen, få et snev av stemning og atmosfære som ikke er dusinvare, er et konkurransefortrinn? Og hva med tilsvarende grupper som kommer sørfra, fra folketette områder i Vestfold? De kan gå på Polet i Hvittingfoss! Som ennå ikke fins, men som snart må komme, før også den glemte tettstedsperlen har gått heden i sentraliseringens og kjedenes iver etter å putte profitten i noen få lommer og la folks nærmiljø ligge radbrukket tilbake.