Vinteren 2020 havnet en anmeldelse hos Sør-Øst politidistrikt. Det var mistanke om at det foregikk ulovlig elgjakt i et av Statskog sine områder i Kongsberg. Et jaktlag hadde funnet innvoller fra to elg som de ikke selv hadde skutt.

5. januar startet rettssaken mot de fire tiltalte i Buskerud tingrett.

Fant flere elghoder

Det var Statskog og Kongsberg kommunens viltkonsulent som varslet politiet. Det ble startet etterforskning, og i november 2020 ble det aksjonert på forskjellige adresser i Kongsberg.

Det ble blant annet funnet en rekke elghoder utenfor en garasje. Inne i garasjen hang det elgskrotter til mørning. Det ble tatt beslag i kjøtt, våpen og annet utstyr brukt til jakt, og fire personer ble pågrepet og avhørt.

Etterforskningen tok tid, men i september i fjor ble det tatt ut tiltale mot tre menn og en kvinne for ulovlig jakt etter Viltloven. Enkelt forklart handler lovbruddene om å skyte elg uten fellingstillatelse og ta kjøttet.

De tre mennene ble også tiltalt for oppbevaring av våpen uten lovlig tillatelse, mens kvinnen var tiltalt for å ha overlatt sin rifle til en av de tre mennene, som ikke hadde tillatelse til å eie skytevåpen.

De fire er i alderen 31 til 51 år og bosatt i vårt distrikt.

(Saken fortsetter under bildet)

– Ønsker å legge dommen bak seg

Rettssaken gikk i Buskerud tingrett 5. til 7. januar og alle de fire tiltalte møtte. Ifølge dommen skal de tiltalte ha hatt litt ulike roller i den ulovlige jakten, og det ble derfor lagt ned ulike påstander om straff, erstatning, verdiinndragning og erstatning.

Retten skriver at ulovlig jakt er ulovlig og skal dømmes strengt, og at allmennpreventive hensyn veier tungt.

Den tiltalte kvinnen har tilstått forholdene og forklaringen hennes har vært sentral for etterforskningen og oppklaringen, skriver retten. Hun dømmes for medvirkning til en ulovlig skutt elg, underslag av en elg og overtredelse av våpenloven.

Retten mener hun har hatt en mindre aktiv rolle siden hun selv ikke har skutt noen av dyrene, og mener hun kan ha blitt noe påvirket av de tre andre. Retten kom frem til at straffen til den 31 år gamle kvinnen skal settes til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, og 10.000 kroner i bot.

Kvinnens forsvarer, Knut Ditlev-Simonsen sier at hans klient erkjente forholdene i første politiavhør og sto ved dette i tingretten.

– I lys av dette og tidligere rettspraksis synes både hun og jeg at straffen er noe streng. Min klient ønsker imidlertid å legge saken bak seg og gå videre i livet. Dommen vil derfor ikke bli anket, sier Ditlev-Simonsen.

(Saken fortsetter under bildet)

Fikk strengere straff

Retten mener de tre mennene som er i 40 og 50-årene, er erfarne jegere som ikke har tatt hensyn til reglene som gjelder ved ulovlig jakt. De tre skal dømmes for brudd på viltloven, våpenloven og underslag av kjøtt fra ulovlig skutt elg, med en samlet verdi på 75.000 kroner.

Etter en samlet vurdering kom retten frem til at de tre mennene skal ha samme straff, som ble satt til 90 dagers fengsel, der 45 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Aktor la ned påstand om at alle de fire jegerne skal miste retten til å drive med jakt i fem år, men at kvinnen kunne dømmes litt mildere siden hun har hatt en mindre rolle enn de tre mennene. Retten kom frem til at alle skal miste jaktretten. For de tre mennene gjelder dette i fem år fra rettskraftig dom, og for kvinnen gjelder det i to år.

Martin Smith, forsvarer for den tiltalte 40-åringen, sier det vurderes en anke over straffutmåling, inndragning og rettighetstap.

Ketil Magnus Berg, som forsvarer 41-åringen, sier fengselsstraffen er halvparten av det påtalemyndigheten ba om og at erstatningskravet er reduserte. Likevel vurderes en anke.

– Spørsmålet er om det er riktig å sette en angrende synder i fengsel for å ha skutt noen dyr for mye under elgjakta, sier Berg.

Laagendalsposten har ikke lykkes med å få en kommentar fra forsvareren til 51-åringen.

Må betale erstatning

Både Viltfondet og Kongsberg kommune krevde erstatning for økonomisk tap. Alle de fire tiltalte forklarte i retten at kjøttet skulle deles likt og de erkjente derfor ansvar for sin del i erstatningskravet. Det ble satt en erstatning til Viltfondet på 50.000 kroner.

De fire må betale en samlet erstatning til Kongsberg kommune på 14.240 kroner, og 50.000 kroner til Viltfondet. I tillegg blir diverse utstyr som har blitt brukt i den ulovlige jakten inndratt. De må ikke betale saksomkostninger.

Dommen var enstemmig.

Aktor i saken, politiinspektør Hans Egil Seljordslia, er fornøyd med tingrettens dom og sier det ikke er aktuelt med noen anke fra påtalemyndighetens side.

– Vi mener det er en riktig dom. Vi synes det er bra at deler av straffen til de tre mennene gjøres betinget, og at kvinnen, som i stor grad bidro med oppklaring av saken fikk en mildere reaksjon, sier Seljordslia.