– Beredskapen i Norge er høy. Samtidig vurderer regjeringen hele tiden nye tiltak. Politiet har fått i oppdrag å skaffe antitdrone utstyr for 57 millioner kroner, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Vi vil ikke utelukke at det er aktuelt med innstramminger i regelverket for droner, men vi må ha med oss at det er forskjellige hensyn her. Det kan være viktige og gode formål med å bruke droner, sier hun videre.

Luftfartstilsynet går nå gjennom reglene og gjør en vurdering av om disse skal strammes inn på, mens Nasjonal sikkerhetsmyndighet ser på regler for forbudssoner for viktig infrastruktur og flyplasser, opplyser Mehl.

Støre: Krigen i Ukraina rykker nærmere

Krigen er i en mer alvorlig fase og har rykket nærmere oss, sier statsminister Jonas Gahr Støre. – Vi har de siste ukene sett ringvirkninger av krigen i Norge.

Støre (Ap) viste til de mange droneobservasjonene den siste tiden, og at sju russiske statsborgere er varetektsfengslet i Norge for droneflyging eller fotografering.

– Vi skal ikke bli overrasket hvis det blir flere slike pågripelser i tiden framover, sa Støre.

Russland ønsker å skape splid og usikkerhet for å redusere og stanse støtten til Ukraina, la han til.

– Vi må være forberedte på at vi i tiden framover vil se nye og ukjente forsøk på å skape uro, også her hjemme. La meg være helt tydelig. Vi lar oss ikke skremme. Vi vil fortsatt støtte Ukraina, sa Støre.

Antidroneutstyr

Politiet skal anskaffe antidroneutstyr for 57 millioner kroner, og Luftfartstilsynet vurderer om det er behov for å stramme inn reglene for dronebruk. Samtidig ser Nasjonal sikkerhetsmyndighet på regler for forbudssoner for viktig infrastruktur og flyplasser.

Onsdag morgen ble Bergen lufthavn Flesland stengt i vel to timer etter observasjoner av droner.

Støre sa da at det er ikke er akseptabelt at utenlandsk etterretning flyr droner over norske flyplasser. Han understreket torsdag at droneaktiviteten ikke kan knyttes til et land.

– Vi har ikke knyttet droneaktiviteten i Norge til myndigheter fra noe land. Det er arrestert sju russere, men det jeg har sagt, er at hvis det drives etterretningsvirksomhet med droner fra Russland, så er det forbudt og må stoppes, sa statsministeren.

Forstår at folk er redde

– Dette er nå under etterforskning, og vi må respektere at det arbeidet gjøres, og nå gjøres det av rett myndighet, nemlig Politiets sikkerhetstjeneste, sa Støre.

Han forstår imidlertid at folk her hjemme er redde, blant annet etter truslene om bruk av atomvåpen fra Russland.

– Russland har interesse av å skape splittelse blant landene som støtter Ukraina, og vi må være våkne for å se på kjente og nye typer utfordringer. Uro kan skapes på mange forskjellige vis. Det er helt legitimt å være urolig for atomkrig. Men da må vi snakke saklig om hva truslene består i, og hva vi gjør med dem, sier han til NTB.

Bruker minst mulig tid på å være bekymret

Han påpekte at Norge har god atomberedskap, at det ikke finnes noen militær trussel mot Norge i dag, og at norsk beredskap er skjerpet.

– Men jeg forstår likevel at mange er urolige. Jeg har møtt mange barn og unge de siste dagene som er redde for det som skjer, og det forstår jeg godt, sa han.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at hun føler seg trygg.

– Jeg bruker minst mulig tid på å være bekymret, og mest mulig tid på å skape tiltak. Jeg føler meg trygg. Det er mange som er på jobb og er årvåkne. Det kan folk finne trygghet i, sier Mehl til NTB.

– Når politiet og PST er styrket og har gjort pågripelser, er det et uttrykk for at det er mange som er årvåkne og gjør en god jobb for tryggheten, sier hun.

Nytt varslingssystem

Til sammen er det nå iverksatt 46 beredskapstiltak i forsvarssektoren, opplyste forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvaret gjennomgår planverk, skjerper sikkerheten rundt forsvarets installasjoner, sikrer bemanningen i kritiske funksjoner og sikrer at Forsvaret har tett samhandling med andre beredskapsaktører, som politiet.

I tillegg jobbes det med et nytt varslingssystem som skal kunne varsle befolkningen om farer i løpet av få sekunder. Dette skal være klart i løpet av året.