Spørsmålene om hvem som skal drive butikk i sentrum og hvem som får lov å etablere seg utenfor er en tilsynelatende konstant diskusjon i Kongsberg. Det er flere argumenter som ved første øyekast kan virke både urimelige og urettferdige. Men politikken som føres er totalt sett den mest bærekraftige for Kongsberg sentrum i fremtiden. Politikerne og administrasjonen i Kongsberg kommune forvalter den vedtatte retningen under et voldsomt press. Jeg er imponert over hvor støtt de står i stormen. Det skal vi være glade for, både på kort og på lang sikt.

PK Gruppen på Kongsberg er en stor eiendomsutvikler i mange deler av Kongsberg kommune. Vi har ulike engasjement både i sentrum, og utenfor. Dette har vi drevet med i flere tiår. Balansen i hvem som får etablere seg hvor, og hvor vi kan hente ut mest mulig butikk er ikke nødvendigvis sammenfallende. Likevel ønsker vi å drive en ansvarlig eiendomsutvikling sammen med de lokale myndighetene, fremfor å jage kortsiktig gevinster for våre egne regnskaper. For oss handler dette om å være en ansvarlig aktør som vil byens beste. Og vi er overbevist om at denne politikken vil gavne både byen – og økonomien over tid.

PK Gruppen eier 16,7 prosent av Sølvparken på Sildetomta. Disse arealene skal inneholde storhandel. Det vil si butikker på over 1.000 kvadratmeter som for eksempel XXL, Elkjøp, Jula, Rustad, Europris, Biltema og møbelbutikker. Dette står fast i reguleringsplanen for dette området. I praksis betyr det at klesbutikker som Cubus, KappAhl og Lindex ikke skal inn i disse lokalene. De sistnevnte skal holde hus i sentrumsgatene eller på Stortorvet.

Vi mener dette er et eksempel på en klok politisk beslutning som ikke utarmer detaljhandelen og legger igjen tomme sentrumslokaler og glisne kjøpesentre.

PK Eiendom forvalter også flere tomter godt utenfor sentrum. Flere av aktørene som vil ende i Sølvparken har ønsket å etablere seg på våre arealer utenfor sentrum. Vi kunne forsøkt å påvirke politikerne, administrasjonen og mediene for å skape denne typen storhandel utenfor sentrum. Det ville helt sikkert gitt oss som eiendomsutvikler og utleier en bedre økonomisk avkastning. Men vi har valgt å ikke gå den veien. Det veivalget handler om at vi ønsker det beste for byen vår på lang sikt – både for dem som bor her, og for dem som jobber i handel- og servicenæringen. Kongsberg kommunes vedtatte handelsstrategi er riktig, og må ligge fast.

Debatten i pressen og sosiale medier den siste tiden har spesielt tatt for seg sakene rundt Europris og Biltema. Jeg har lyst til å kommentere kort på disse forholdene.

Vi forstår at dagens Biltema-butikk er for liten. Vi som bor i Kongsberg er heller ikke fornøyd med dagens butikk. Den er vanskelig tilgjengelig og trang.

Biltema har ofte samme beliggenhet som byggevarehusene, siden flere kommuner har åpnet for handelsparker utenfor bysentra. En handelspark er det samme som ett kjøpesenter bare at man ligger i en klynge med hvert sitt enkle bygg gjerne knyttet sammen med utvendige tak. Dette gir for leietakere lavere kostnader enn i ett normalt kjøpesenter i sentrum. Årsaken er ikke at utbyggerne i sentrum skal tjene mye mer, men i sentrum er tomtene mer kostbare, det er krav til parkeringshus og krav til utforming som medfører vesentlig høyere byggekostnader. Stålbygg med sandwichpaneler, som er det rimeligste vi kan bygge, aksepteres ikke i sentrum. Det tror jeg de fleste er glade for.

Hvis Kongsberg kommune aksepterer at Biltema kommer utenfor sentrum må man også akseptere alle de andre. Da tømmer vi fort sentrum, og vi får en «ørken». Det tror jeg ikke vi ønsker oss. Det beste for alle er et levende sentrum.

Europris sentralt har forstått kommunens strategi og valgt en etablering i Sølvparken. Det samme har Elkjøp. Biltema har ikke noe mer behov for lastebillevering enn disse to aktørene. Kundene til Biltema har heller ikke noe særlig større behov for kundeparkering med hengerplass enn disse to.

I de kommunale kravene til Sølvparken er det tydelige retningslinjer knyttet til: Varekulvert beregnet for vogntog, parkering beregnet for biler med tilhenger, vareutlevering beregnet for biler med henger.

Disse reguleringsbestemmelsene tar hensyn til behovene til denne typen storhandel. Bestemmelsene gir også tydelig signaler om hvilken strategi kommunen ønsker for sin næringsutvikling. Da blir det helt feil å åpne for den ene, men ikke den andre. Det ville, etter vårt skjønn, skapt en ulikhet som ville være umulig å forklare. Nå er linjen tydelig, den er bærekraftig og den vil sikre en fremtidig god utvikling av Kongsbergs handelsstand. Politikken sikrer også at eiendomsutviklerne som vil satse i denne byen må tenke langsiktig og ansvarlig i sin utvikling av tomter og lokaler.