Vikenpolitikerne vil ha arbeidsplasser til Kongsberg

Kongsbergregionen kan få nye fylkeskommunale arbeidsplasser. Politikerne i Fellesnemnda for Viken, har nevnt Kongsbergregionen som satsingsområde.