Delte meninger om bruk av Krona-pengene

Før nyttår må kommunestyret bestemme seg for hvordan midler etter salget av aksjene i KKPE AS skal brukes. Dersom dette ikke gjøres før 1. januar, vil beløpet bli benyttet til finansiering av årets investeringer eller overlatt til styret i KKE for disponering i 2019.