Kongsberg kommune erklærer nødssituasjon

Et enstemmig Kongsberg kommunestyre erkjenner at verden er i en klimatisk nødssituasjon.