40 prosent vet ikke hvem de skal stemme på

Kommunevalget finner sted 9. september. I Kongsberg melder 40 prosent av velgerne at de ennå ikke vet hvem som bør styre.