Valget fra A til Å

SEDDELEN: Slik ser stemmeseddelen ut. Den lyserøde er for kommunevalget. For fylkestingsvalget er den lik, men da med blå farge.

SEDDELEN: Slik ser stemmeseddelen ut. Den lyserøde er for kommunevalget. For fylkestingsvalget er den lik, men da med blå farge. Foto:

Kommune- og fylkestingsvalg er noe som opptar mange. Men 40 prosent gir blanke – og stemmer ikke engang blankt. Lp viser vei i håp om at flere engasjerer seg i hvem som bør styre kommunen. Her får du en gjennomgang av valget, slik vi ser det, fra A til Å.

DEL

A

Avlukke: Det er her det skjer. Her finner du lister fra alle partier. Velgeren velger stemmeseddel for sitt parti, bretter denne og går til stemmemottakeren. Dersom du vil gi kryss og slengere, (se under K og S) gjør du dette inni avlukket.

B

Bosted: Alle som er registrert bosatt i Kongsberg kan stemme i kommunevalget. Har du flyttet hit før 1. juli, skal du være registrert. Du kan avgi stemme i hvilket valglokale du ønsker. Er det for eksempel kø på Rådhuset på valgdagen 9. september, kan du for eksempel dra på Gamlegrendåsen.

AVLUKKET: Fylkeslistene ligger til venstre. Kommunelistene til høyre. Kun en voksen skal inn om gangen. Man kan ha med barna.

AVLUKKET: Fylkeslistene ligger til venstre. Kommunelistene til høyre. Kun en voksen skal inn om gangen. Man kan ha med barna. Foto:


C

Casting: Begrepet brukes i filmverdenen når riktige folk skal inn i de riktige rollene. I et kommunevalg skal du som velger være med å bestemme hvem du mener skal bekle de viktige rollene.

D

Deltakelse: I Kongsberg har valgdeltakelsen sakte, men sikkert gått nedover. Om lag 40 prosent har gitt blaffen i de tre siste kommunevalgene. Det er en uønsket tendens som denne oversikten du nå leser, muligens bidrar til det motsatte.

E

Elektronikk: Elektroniske hjelpemidler brukes i valggjennomføringen i Kongsberg, men kun til telling og registrering. Det har ikke kommet dit hen at du kan stemme via en app på telefonen. Enn så lenge må du levere seddel manuelt.

F

Forkastede stemmer: Hvert eneste valg, er det noen som gjør noe kreativt. Eksempelvis er det noen som legger en seddel fra et parti som ikke stiller liste i kommunen. Slike stemmesedler forkastes. I Kongsberg er det anslagsvis åtte til ti stemmesedler som forkastes hvert valg.

G

Gamle regler: Dem som har vært med en stund, har registrert at reglene endrer seg. Stryking er borte (se under S). Det samme er den gamle konvolutten. Stemmeseddelen skal nå bare brettes – med teksten inn – før den stemples og legges i urnen.

H

Hemmelig. Valget er hemmelig. Ingen skal vite hva du stemmer, om du ikke vil det. Hovedregelen er at du skal foreta valgene selv og operere alene inne i avlukket. To voksne skal ikke gå inn i avlukket, men det er lov å ha med barna.

I

ID: Når du stemmer må du legitimere deg. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

J

Jungel: Det kan synes vrient å ha oversikt i jungelen av partier. Lp har en oversikt som til enhver tid ligger på nettutgaven – den forteller om alle som stiller til lokalvalget i Kongsberg – og hva de står for. Det er ti partier som stiller liste i Kongsberg. I Flesberg kan du velge mellom fem. I Nore og Uvdal er det også fem. I Rollag stiller kun Ap og Sp liste. I Viken fylkeskommune er det annerledes. Der er det 18 lister, fra det mørkeste blå til de blodigste røde (se også under V).

KUMULERE: Partiene (her eksemplifisert med Ap) har i sine nominasjonsprosesser kommet fram til hvem de vil ha som førstekandidater. Men er du uenig, og for eksempel vil løfte fram en som står lenger ned - så kan du gjøre det.

KUMULERE: Partiene (her eksemplifisert med Ap) har i sine nominasjonsprosesser kommet fram til hvem de vil ha som førstekandidater. Men er du uenig, og for eksempel vil løfte fram en som står lenger ned - så kan du gjøre det. Foto:

K

Kumulere: Dette betyr at du kan gi kandidater du foretrekker en ekstra stemme. Partiene selv opererer med begrepet kumulert plass. Det betyr at de uthever en bestemt rekkefølge for sine kandidater. Sett kryss ved dem som du stoler mest på, eller rett og slett hvem du syns har finest sveis. Hvis ikke, er du enig med hvem partiet har funnet fram til selv. Men syns du at Steinar er kulere enn Ingar, kan du altså vise dette ved å bruke pennen.

L

Lokale: Valglokalet har tradisjonelt vært tilknyttet skolekretsene. Forhåndsstemming har vært mulig på utvalgte steder. På valgdagen 9. september, er det seks valglokaler. Det er skolene på Gamlegrendåsen, Jondal, Kongsgårdmoen og Efteløt. I tillegg til Vittingen kulturhus og Kongsberg Rådhus.

M

Media: Valgresultatene dekkes av mediene, og valgstyrene rapporterer så raskt det lar seg gjøre slik at mediene kan bringe dem videre. Det tidligste klokkeslett for resultater ved lokalvalget er 23.00 på valgdagskvelden.

N

Nominasjon: En politiker er en som har sagt seg villig til å stå på en liste. I hvilken grad vedkommende er listefyll, gjenspeiles gjerne i plassen på lista. Partiet nominerer sine favoritter. Men dette kan endres. Folkets personstemmer har tidvis ført til at rekkefølgen forrykkes. Og folk som har stått langt nede, har brått måtte belage seg på å møte i kommunestyret.

O

Organisering: Det er det lokale valgstyret som gjennomfører kommune- og fylkesvalget. Dette består av en person fra hvert politisk parti. Kommunen stiller med teknisk personell og funksjonærer. Valg gjennomføres etter strenge regler for å hindre feil og uheldig påvirkning av utfallet.

P

Personvalg: Lokalvalget dreier seg om å finne fram til personene som folk flest ønsker ved roret. Ikke sjelden stemmer folk annerledes ved lokalvalg enn ved stortingsvalg. Husk at det er anledning til å gi personstemmer i ganske rikt monn. (Se under K).

Q

Quo vadis: Et nokså kjent uttrykk på latin og betyr hvor går du / hvor er du på vei. I overført betydning – og for å få med Q – kan det relateres til valget. Valg handler mye om retning og hvor du mener kommunen bør holde kurs. Den som velger er med å bestemme både vei og retning.

R

Rekkefølge. Partiene har bestemt seg for en viss rekkefølge for sine kandidater. Høyre har valgt seg Helge, og Ap har valgt Ingar, men dersom du er uenig i dette, kan du ved å krysse ved et navn som du ønsker isteden – løfte fram dem du mener bør lede.

S

Stryke: Du kan ikke lenger stryke folk fra listene. Myndighetene så tendenser til at kvinner og utlendinger ble ekstra utsatt, og dermed ble strykemuligheten strøket i 2003. Men du kan gi slengerstemmer. Det vil si at du kan føre opp åtte kandidater fra andre partier, enn det du gir hovedstemmen din til. Dette kan ha stor betydning, hvis mange nok gjør det.

T

Taushetsplikt: Valgfunksjonærene har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov å fortelle hva du stemmer. Det kan være greit på vite dersom de av forskjellige årsaker må assistere. Blant annet er det aktuelt for dem som har verge.

URNE: Stemmesedler skal fortsatt legges i en urne. Det er velgeren selv som skal gjøre dette.

URNE: Stemmesedler skal fortsatt legges i en urne. Det er velgeren selv som skal gjøre dette. Foto:

U

Urne: Stemmesedlene legges i en urne laget av stål. Disse er plombert og det er strenge regler for å håndtere stemmesedlene. De åpnes først etter at valglokalet er stengt.

V

Viken: Husk at fylkestinget også skal velges. Du skal i år ta stilling til hvem som skal styre i Viken fylkeskommune, og da kan det være en viss interesse av å få inn lokale krefter i styre og stell. Det fordrer også at du setter deg inn i hvilke partier som har lokale kandidater høyt på listene. For Kongsberg og Numedal er disse Ap, Høyre og Sp. Det er totalt 18 partier som stiller liste i Viken.

W

Web: Internett kommer man ikke utenom dersom man vil holde seg oppdatert eller lurer på noe. Du kan for eksempel få et lynkurs på video. Valgresultatene og alt som er verdt å vite om valget er å finne på www.valg.no. Siden drives og eies av Valgdirektoratet. Det er også her Lp får sine resultatopplysninger fra.

X

X-faktor: Et begrep for noe udefinerbart, men likevel vesentlig element. Som nevnt er lokalvalget et personvalg. Og du kan faktisk løfte fram personer som du mener har det lille ekstra. (Se under K).

Y

Yrkespolitiker: Begrepet er ofte brukt som et skjellsord i betydningen av folk som ikke har annen yrkesbakgrunn enn det å være politiker. I kommunestyret er det kun ordfører som har politikk som heltidsjobb. De øvrige fungerer ute i arbeidslivet og representerer en rekke yrkesgrupper. Og dette er en av kvalitetsfaktorene i folkestyret.

Z

Zzzz: Jo da, valg kan være kjedelige greier, men det handler faktisk om hvem du mener er skikket til å styre. Og snorker du bort valget, har du – rent moralsk – ikke rett til å syte senere.

Æ

Ærlighet: ... varer lengst. I et valg, handler det også om å være ærlig som stemmegiver. Ikke bukk under for press! Valget er hemmelig. Om noen spør hva du stemte, svar ærlig - og si du stemte riktig.

Ø

Øl: I 2015 ble det tillatt å selge øl på valgdagen i Norge. I Kongsberg hang regelen i en stund, men kommunestyret har besluttet at butikker og skjenkesteder skal kunne servere, dersom noen føler behov for å styrke seg. Du kan også være bedugget når du stemmer, men det kreves at du oppfører deg, ellers kan du bli bortvist.

Å

Åremål: De som velges, kommer inn i forsamlingen – det være seg fylkesting eller kommunestyre – blir sittende i fire år. Om de av ymse årsaker ombestemmer seg må de søke om å få slippe, de rykker i så fall vararepresentanten opp. Det samme gjelder om de flytter fra kommunen.

Artikkeltags