Skal du bestemme, må du stemme

Av

Vi nærmer oss årets kommune og fylkestingsvalg, og jeg har lyst til å dele noen tanker rundt valget.

DEL

Valg 2019Valgdeltakelse er viktig for utøvelse av demokrati

Stemmeretten fremstilles som en rett. Min oppfatning er at det også er en plikt. Demokratiske styresett kommer ikke av seg selv, de må pleies og videreutvikles. Frie valg er selve kjernen i et demokrati. Frie valg er individets anledning til å påvirke samfunnsutviklingen i den retning han eller hun ønsker at samfunnet skal utvikle seg. Det er lett å tenke at min stemme ikke teller, og er det nå egentlig så viktig hva jeg mener? Til det vil jeg si at din stemme teller. Alle har faktisk et ansvar for å delta. Det blir litt lettvint å kritisere uten å ha brukt denne muligheten til å påvirke.

Vi har alle saker vi er opptatt av. Som småbarnsforeldre er det ofte oppveksttilbud som er viktig. Som eldre er det andre saker som har størst fokus. Det er viktig at alle deler av befolkningen engasjerer seg slik at vi får fram spenn og mangfold.

Valgdeltakelsen i Kongsberg har vært relativ lav de siste årene:

2007 – 59,9 %

2011 – 63,4 %

2015 –  60,5 %

Det må være et mål for oss alle å sørge for en høyere valgdeltakelse i 2019.

Viktige saker fremover

Verden er i endring. Det har den alltid vært, men de siste årene viser at etablerte politiske arenaer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt kan fremstå i drift og settes under press.

Det synliggjør viktigheten av å sørge for et godt demokrati som fremstår robust og ivaretar de prosessene en god samfunnsutvikling er avhengig av. Et godt demokrati er avhengig av deltakelse fra alle i samfunnet.

Klimautfordringene er kanskje den aller viktigste utfordringen som angår oss alle. Det siste året har vi vært vitne til at ungdom over hele verden har mobilisert og gitt uttrykk for sin bekymring og sin redsel for at vi voksne ikke tar de riktige beslutningene for å redde kloden. Dette er en utfordring av global art, men gjennom kloke lokale handlinger og beslutninger skapes globale endringer.

Fortsatt gode tjenester og gode velferdsordninger er en annen utfordring. God eldreomsorg, gode oppvekstvilkår, gode kultur og fritidstilbud og god lokal samfunnsutvikling er kjernen i et samfunn, både lokalt, nasjonalt og globalt.

Fremover vil det være færre yrkesaktive til å yte tjenester. Dette fordrer andre måter å arbeide på, ikke minst å håndtere velferdsteknologi på en klok måte.

By og stedsutvikling i kongsbergsamfunnet er en tredje oppgave. Hvordan skal det fysiske samfunnet utvikles. Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo? Hvor skal vi bruke, og hvor skal vi verne?

Politikk er det umuliges kunst

Det mest fascinerende med politikk er at det virker! Det tar tid, men det virker. Det styrer samfunnsutviklingen i den retning de politiske flertallsbeslutningene vil at den skal gå.

Ofte må politikken kjennetegnes av pragmatisme. For eksempel gjelder det ofte etter et valg. Dersom et parti ikke oppnår flertall alene, må det forhandles mellom flere partier og da må det bli litt gi og ta.

Senterpartiet går til valg på sine hjertesaker, men vi vil også ta ansvar gjennom samarbeid med andre for å kunne oppnå resultater de neste 4 årene.

Jeg oppfordrer til engasjement og deltakelse de neste ukene. Ikke minst gjennom å avgi din stemme!

God valgkamp og godt valg!

Artikkeltags