Formannskapet støtter rådmannens budsjett

Formannskapet i Kongsberg har sagt seg enige i hovedlinjene i rådmannens budsjett. Dermed sendes dette videre til kommunestyret. Men det er fortsatt ventet innspill fra de forskjellige partigruppene.