Onsdag konstitueres det nye kommunestyret

9. oktober er datoen for å sette inn de nye politikerne etter valget. Det blir store omveltinger ettersom mange av dem er nye i styre og stell.